Socialministeriet hjemmeside

Social- og Ældreministeriet

Forside

Forhandlinger om 947 mio. kr. til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet er i gang · Nyheder · Publikationer · Få nyhederne først · Find os også her:.

Social- og Ældreministeriet har ansvar for socialområdet og ældreområdet.

Social- og Ældreministeriet

Ministeriet

Her kan du se, hvilke ledige stillinger ministeriet har lige nu. Kontakt. Her kan du finde information om, hvordan du kommer i kontakt med ministeriet …

Social- og Ældreministeriet

Kontakt – Social- og Ældreministeriet

Kontakt

Links til Facebook og hjemmesider. Af sikkerhedshensyn tilgår ministeriet ikke links til Facebook eller ukendte hjemmesider. Ministeriet anmoder om, at eksternt …

Social-, Bolig- og Ældreministeriet Holmens kanal 22 1060 København K

Nyheder – Social- og Ældreministeriet

Nyheder

På hjemmesiden finder du information om, hvordan ministeriet er organiseret, eksterne og interne målsætninger, hvilke opgaver ministeriet varetager samt …

Social- og Ældreministeriets nyheder

Socialministeriet.dk

Denne domæne administreres af Statens It

socialministeriet.dk administreres af Statens It. (Læs mere om Statens It her). Statens It ⚬ Lautruphøj 2 ⚬ 2750 Ballerup ⚬ Tlf: 7231 0000 …

Statens It – Parked Domain

Indenrigs- og Boligministeriet

Forside

Indenrigs- og Boligministeriet er nedlagt som selvstændigt ministerium som følge af ny regeringsdannelse 15. december 2022. Forretninger hørende til det …

Indenrigs- og Sundhedsministeriet | Indenrigs- og …

Indenrigs- og Sundhedsministeriet | Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vi bidrager til udviklingen af et sundt Danmark. Seneste nyt og pressemeddelelser om Coronavirus, aktuelle temaer.

Vi bidrager til udviklingen af et sundt Danmark. Seneste nyt og pressemeddelelser om Coronavirus, aktuelle temaer

Psykolognævnet – Ankestyrelsen

Psykolognævnet — Ankestyrelsen

… uddybet med mere information om de enkelte krav, som tidligere kun har været tilgængelig på hjemmesiden og ikke i selve dokumentet om retningslinjerne.

Ankestyrelsen behandler blandt andet klager på social- og beskæftigelsesområdet. Vi behandler cirka 50.000 sager hvert år. Vi laver også undersøgelser og statistikker og er med til at sikre en ensartet sagsbehandling over hele landet.

Børne– og Undervisningsministeriet: Faglige stærke …

Faglige stærke uddannelser til alle | Børne– og Undervisningsministeriet

Børne- og Undervisningsministeriet arbejder for at skabe fagligt stærke uddannelser til alle. Få oplysninger om ministeriets arbejde, mål, værdier og …

Børne- og Undervisningsministeriet arbejder for at skabe fagligt stærke uddannelser til alle. Få oplysninger om ministeriets arbejde, mål, værdier og organisation.

Forside | Social- og Boligstyrelsen

Social- og Boligstyrelsen | Social- og Boligstyrelsen

Hjemmesiden opdateres løbende som følge af ændringen. På BPST.dk findes fortsat hjemmesiden vedr. fagområder under Center for Byggeri, Center for Bolig samt …

Social- og Boligstyrelsen arbejder med udvikling, rådgivning, myndighedsopgaver og implementering på social-, bolig- og byggeriområdet. Social- og Boligstyrelsen er en del af Social-, Bolig- og Ældreministeriets koncern.

Keywords: socialministeriet hjemmeside